img_1445 img_1457 img_1468g img_1491g img_1530g img_1533
BIP Gminy Doruchów     |     Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Pogoda     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     

Zespołu Interdyscyplinarny Gminy Doruchów

 
GOPS Doruchów - Zespół Interdyscyplinarny Gminy Doruchów
 
Dane adresowe:
Zespół Interdyscyplinarny Gminy Doruchów
ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów
tel. 627315676, kom. 603379407
 
Obsługę administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Doruchowie,
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego: mgr Iwona Pustkowska,
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30; siedziba GOPS - Urząd Gminy Doruchów, pokój nr.3
 
Przepisy prawne:
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Dz.U. z 2021.,poz. 1249/
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r w sprawie procedury,,Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy,,Niebieska Karta” /Dz.U. Nr 209 z 2011 poz.1245/,
• Uchwała  NR XXI /115/2020 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 17 lutego 2020r w sprawie trybu, sposobu  powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
• Zarządzenie NR 42/2021 Wójta Gminy Doruchów z dnia 7 września 2021 w sprawie powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego
 
Ważne telefony:
• telefon alarmowy: 112, Policja: 997,Straż: 998,Pogotowie ratunkowe: 999,
• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,, Niebieska Linia”- 801 12 00 02, 22 668 70 00
• Policyjny telefon zaufania: 800 120 226,
• Zespół Interdyscyplinarny Gminy Doruchów, pracownicy socjalni GOPS: 627315676, kom. 603379407,
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Doruchowie - koordynator: 62 7363225,
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrzeszowie: pracownicy socjalni: 62 7320754, kom. 519332 754 519332757, psycholodzy: 517 193 899, 572 957 595,
•Dzielnicowy dla Gminy Doruchów: kom. 660745060,
 
Ważne informacje:
• przemoc w rodzinie – należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie  naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu  fizycznym lub psychicznym,  a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
• najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:
- przemoc fizyczna: bicie, popychanie, kopanie, duszenie, wykręcanie rąk, parzenie, policzkowanie …,
- przemoc psychiczna:  wyzwiska, ośmieszanie, groźby, poniżanie, krytykowanie, ciągłe niepokojenie,  kontrolowanie i ograniczanie kontaktu, demoralizację …
- przemoc seksualna:  zmuszanie do obcowania płciowego i innych czynności seksualnych …
- inne zachowania – niszczenie/uszkodzenie mienia, zabór/przywłaszczenie mienia,groźby karalne/znieważanie, zmuszanie do picia alkoholu lub zażywania środków odurzających …
 
PAMIETAJ !!!
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliżej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!
 
Maria Cieśla
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Na własne konto
  • ZOO Olszowa
  • Związek Powiatów Polskich
  • Best Interreg
Gmina Doruchów,
ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: +48.627363221, fax: +48.627363240, email: ug@doruchow.pl, http://www.doruchow.pl
NIP: 514-02-55-435, Regon: 250855009
www.bip.doruchow.pl Skrytka EPUAP - /ugdoruchow/skrytka
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Subskrybcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x