img_1445 img_1457 img_1468g img_1491g img_1530g img_1533
BIP Gminy Doruchów     |     Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Pogoda     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

GMINNA KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W DORUCHOWIE

Regulamin GKRPA

Gminny Program Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi

Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomanii

Skład komisji:

Przewodnicząca – P. Wiktoria Mak

Czesława Kuśnierczyk

Grażyna Tuz

Danuta Godek

Maria Cieśla

Robert Ciężki

Punkt Konsultacyjny w Doruchowie ( boczne wejście przy urzędzie)

ul. Kępińska 13/1

63-505 Doruchów

Tel. 62 736 32 30

dyżur psychologa  Pana Jacka Gorzelanego w ostatnią środę miesiąca od godz. 14:00-16:00,

dyżur instruktora terapii uzależnień Pani Marii Idczak  w każdą środę od 16:00- 20:00 – tel. 509 600 757 ( sms z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania)

Koordynator Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ewelina Cierniak

Tel. 62 736 32 25 ( pon -pt 7:30-15:30)

e- mail: ewelina.cierniak@doruchów.pl

 

Ważne telefony

Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Tel. 800 120 002 (całodobowo)

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym

Tel. 116 123 ( pon-pt 14:00- 22:00)

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Tel. 116 111 ( codziennie 12:00-02:00)

ITAKA- centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Tel. 800 70 2222 (całodobowo)

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki- Narkomania”

Tel. 801 199 990 ( codziennie 16:00-21:00)

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia behawioralne”

Tel. 801 889 880 ( codziennie 17:00-22:00 oprócz świąt państwowych)


W JAKI SPOSÓB ZGŁOSIĆ KOGOŚ NA LECZENIE ODWYKOWE?

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne, a przymus leczenia może być jedynie nałożony przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych.

Niniejszą procedurę regulują przepisy ustawy z dnia 26.10.1982 roku  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do Sądu Rejonowego wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego mogą złożyć wyłącznie
2 instytucje:

1)      Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

2)      Prokuratura.

PRZEBIEG PROCEDURY:

W jaki sposób zgłosić kogoś na leczenie odwykowe?

Pierwszym krokiem realizacji procedury zobowiązania do leczenia odwykowego jest złożenie wniosku w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu.

Do kogo kierować wniosek?

Wniosek kierujemy do GKRPA w Doruchowie.

Gdzie i w jakiej formie składać wniosek?

Wniosek składamy w formie pisemnej osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Doruchowie, z dopiskiem: „DO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH” (sekretariat lub pokój nr 14)

Przesłanki złożenia wniosku:

Wniosek składamy wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

a)       rozkład życia rodzinnego,

b)      demoralizację nieletnich,

c)       uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,

d)      systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Jakie informacje są potrzebne przy składaniu wniosku?

Wnioskodawca:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania.

Dane osoby zgłoszonej do leczenia:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania,

- data urodzenia,

- uzasadnienie.

Kto może złożyć wniosek?

Członek rodziny, krewny, sąsiad lub instytucja (ops, prokuratura, Policja, kurator, itp.)

 

Jaki jest tryb postępowania?

GKRPA:

- rozpatruje zasadność wniosku o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do osób nadużywających alkohol,

- przeprowadza z osobami rozmowy motywujące do podjęcia leczenia,

- zaleca podjęcie leczenia lub spotkań indywidualnych z psychologiem/terapeutą,

- w przypadku odmowy podjęcia leczenia dobrowolnego przez osobę mającą problem alkoholowy, kieruje ją na badania do biegłychsądowych (psychiatra i psycholog), w celu uzyskania stosownej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

- po uzyskaniu opinii biegłych GKRPA zamyka sprawę w przypadku, gdy nie ma podstaw do leczenia, bądź kieruje osobę na leczenie w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych, zgodnie z zaleceniami biegłych,

- w przypadku braku respektowania zaleceń, komisja kieruje wnioski do Sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku podjęcia leczenia odwykowego.

 

Gdzie można uzyskać informacje?

GKRPA w Doruchowie-

Urząd Gminy, Tel. 62 736 32 25, 62 736 32 30

 WNIOSEK

Ewelina Cierniak
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Na własne konto
  • ZOO Olszowa
  • Związek Powiatów Polskich
  • Best Interreg
Gmina Doruchów,
ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: +48.627363221, fax: +48.627363240, email: ug@doruchow.pl, http://www.doruchow.pl
NIP: 514-02-55-435, Regon: 250855009
www.bip.doruchow.pl Skrytka EPUAP - /ugdoruchow/skrytka
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Subskrybcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x