img_1445 img_1457 img_1468g img_1491g img_1530g img_1533
BIP Gminy Doruchów     |     Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Pogoda     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     

Zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny

 

Informacja o nowym okresie zasiłkowym w świadczeniach rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Doruchowie jako organ prowadzący postępowanie w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przypomina o nowym okresie zasiłkowym w świadczeniach rodzinnych, wychowawczych (500+) i funduszu alimentacyjnym. Podstawą do przyznania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego są dochody rodziny za 2019 rok (jest to rok bazowy) z uwzględnieniem zmian (utraty i uzyskania dochodu) mających miejsce w roku bazowym lub po roku bazowym.

1. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych rozpoczyna się 01 listopada i trwa do 31 października roku następnego. Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się od 01 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 01 lipca br. Warunkiem wypłaty świadczeń rodzinnych w listopadzie jest złożenie wniosku wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia.

Od 1 listopada br. kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego nie ulega zmianie i wynosi 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Nowy okres zasiłkowy w funduszu alimentacyjnym rozpoczyna się 01 października i trwa do 30 września roku następnego. Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się od 01 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 01 lipca br. Warunkiem wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w miesiącu październiku jest złożenie wniosku wraz z dokumentami do 31 sierpnia.
Od 1 października br. kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900 zł.

3.  DOBRY START – „300+” DLA UCZNIA 

Świadczenie 300 zł przysługuje raz w roku bez względu na dochody na rozpoczynające rok szkolny dzieci (od klasy pierwszej szkoły podstawowej) do ukończenia 20 roku życia, w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia. Świadczenie będzie wypłacane na wniosek matki, ojca, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego. Składanie wniosków będzie możliwe od 01 lipca drogą elektroniczną, a od 01 sierpnia drogą papierową. Warunkiem wypłaty świadczenia do 30 września jest złożenie wniosku do 31 sierpnia.

Maksymalny okres złożenia wniosku o świadczenie „Dobry Start” to 30 listopada.

 

4. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500+”

Kolejny okres zasiłkowy w świadczeniach wychowawczych rozpocznie się od 01 czerwca 2021.

Składanie wniosków na kolejny okres zasiłkowy rozpocznie się od 01 lutego 2021 w formie elektronicznej oraz od 01 kwietnia 2021 w formie papierowej.

O każdych zmianach, które mają wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (np. uzyskanie dochodu- dotyczy świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zmiana składu rodziny, nie kontynuowanie nauki przez dziecko, które ukończyło 18-ty rok życia lub wcześniej w przypadku przyznania dodatków związanych z kontynuacją nauki, wyjazd członka rodziny do pracy poza granice kraju i inne ) świadczeniobiorca jest zobowiązany poinformować organ wypłacający wnioskowane świadczenia. Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi (art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych, art.23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

Definicja dochodu uzyskanego

Uzyskanie dochodu zgodnie z art. 3 pkt.24 ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz.111 ze zm.) oraz art. 2 pkt. 18 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 808 ze zm.) oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

a) zakończeniem urlopu wychowawczego
b) uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
c) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych
f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
g) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego
h) uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
i) uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art.209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ważne dla osób, którym świadczenia przyznano w związku z wykazaną utratą  dochodu!

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudniania lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Jagoda Matysek
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Na własne konto
  • ZOO Olszowa
  • Związek Powiatów Polskich
  • Best Interreg
Gmina Doruchów,
ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: +48.627363221, fax: +48.627363240, email: ug@doruchow.pl, http://www.doruchow.pl
NIP: 514-02-55-435, Regon: 250855009
www.bip.doruchow.pl Skrytka EPUAP - /ugdoruchow/skrytka
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Subskrybcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x