img_1445 img_1457 img_1468g img_1491g img_1530g img_1533
BIP Gminy Doruchów     |     Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Pogoda     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     

Zadaj pytanie Wójtowi

 

Szukaj w pytaniach i odpowiedziach

Szukana fraza:

 


Lista pytań i odpowiedzi

Pytanie zadane dnia 2021-08-30 15:36:05, przez Jarosław
Witam, ostatnie pytanie dotyczące światłowodu zostało zadane 2020-05-07. Czy od tego czasu zmieniło się coś w tej kwestii?

Tylko główne ulice mają do niego dostęp. Firmy (np. INEA) mówią, że nie do nich należy światłowód i nie będą ciągnąć go dalej.

Kiedy gmina zajmie się rozprowadzeniem internetu po domach i firmach?

Pozdrawiam
Jarosław
 
Odpowiedź udzielona dnia 2021-09-06 11:43:33
Dzień dobry

W pełni podzielam Pański pogląd , że dostęp do szybkiego internetu wymaga kontynuowania działań, które umożliwią mieszkańcom Doruchowa i pozostałych miejscowości na korzystanie z jego możliwości takich, jak: świadczenie pracy zdalnej, załatwienie bieżących spraw życiowych, w tym także urzędowych, a w sytuacji powrotu do nauki zdalnej - wypełnianie obowiązku szkolnego i nauki.

Niestety sieć światłowodów na terenie naszej Gminy nie znajduje się w zarządzie tut. Urzędu Gminy i jako taka nie może być przez nas rozbudowywana. Przedsięwzięcie to było realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jako zadanie celu publicznego z zakresu łączności publicznej, ograniczające wykluczenie cyfrowe mieszkańców. Następnie firma INEA na zasadach komercyjnych kierując się rachunkiem ekonomicznym, rozprowadziła sieć do odbiorców indywidualnych. Gmina nie jest operatorem telekomunikacyjnym w rozumieniu właściwych przepisów i nie ma w zadaniach własnych obowiązków w zakresie realizowania usług w zakresie szerokopasmowego dostępu do szybkiego internetu.

Niemniej tut. Urząd pozyskał w bieżącym roku grant w postaci dofinansowania w ramach naboru Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 1.1 "Publiczny internet dla każdego" , na realizację zadania pn. "Publiczny internet w Gminie Doruchów", w ramach którego utworzono zewnętrzne i wewnętrzne punkty dostępu (tzw. hot-spoty) na obiektach użyteczności publicznej. Publiczne punkty dostępu z identyfikatorem SSID stanowią sieć otwartą, nie wymagającą hasła i rejestracji. Dzięki temu w centrum Doruchowa można bezpłatnie i bezpiecznie korzystać z możliwości jakie niesie ze sobą szybki internet.

Zdajemy sobie sprawę , że potrzeby i oczekiwania społeczne i gospodarcze w w/w zakresie są większe aniżeli środki publiczne na ten obszar, będące do tej pory w naszej dyspozycji.

Zapowiedzi pojawienia się w kolejnych latach funduszy na dofinansowanie projektów szerokopasmowych, dają nadzieję na budowę nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych dzięki którym ograniczone zostanie do minimum wykluczenie cyfrowe mieszkańców.

Sekretarz Gminy Doruchów /-/ Sławomir Jędrzejewski
 
Pytanie zadane dnia 2021-08-23 12:57:38, przez Iwona Guzenda
Dzień Dobry,
Pani Wójt, czy możemy liczyć na pomalowanie płotu od strony ulicy sportowej przed dożynkami. Szkolne płoty zostały wcześniej pomalowane, a nasz został ominięty.
Korowód dożynkowy będzie przechodził ulicą sportową, czy nie warto. żeby był całościowy obraz zadbania o wizerunek gminy, a nie wybiórczy. Pragnę zaznaczyć , że płot ten ostatni raz był malowany może 15 lat wcześniej.
Z góry dziękujemy.
Mieszkańcy domu nauczyciela.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2021-08-24 14:10:11
Szanowna Pani

Bardzo dziękuję za troskę i dbałość o właściwy wygląd obiektów gminnych. Ten odcinek płotu niewątpliwie "wyróżnia się" na tle świeżo odnowionego opłotowania szkolnego.

Niestety z uwagi na sezon urlopowy i absencję pracowników nie zdołamy go pomalować w najbliższych dniach.

W związku z powyższym zadanie to zostanie wykonanie w terminie późniejszym.

Natomiast o ile byłaby wola pomalowania płotu przez Państwa mieszkańców domu nauczyciela, to Urząd Gminy w Doruchowie jest w stanie zabezpieczyć wymagane farby i materiały.
Sekretarz Gminy Doruchów /-/ Sławomir Jędrzejewski
 
Pytanie zadane dnia 2021-03-16 14:35:17, przez Anna
Dzień dobry, moje pytanie dotyczy Gminnej Spółki wodnej. Czy mozna prosić o wyjaśnienie za co to jest płacone? Rozmawiam z innymi i każdy dokładnie nie wie, albo że za jakieś rowy przy gruntach ornych. Skąd na rachunku i w jaki sposób jest brana pod uwagę powierzchnia podana do zapłaty. Pomimo przepisania gospodarstwa (ok. 6 lat) temu płatności dalej przychodzą na poprzednich właścicieli. W jaki sposób można się czegoś na ten temat dowiedzieć ? Za jakie grunty jest to płacone ?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2021-03-19 09:11:30
Spółki wodne są tworzone na podstawie przepisów Prawa wodnego do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacja urządzeń służących m. in. do melioracji wodnych , a także prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej na terenach użytkowanych rolniczo.
Zasady funkcjonowania Spółki Wodnej reguluje jej Statut. Członkowie Spółki Wodnej dokonują wyboru Zarządu i innych organów.
Spółki Wodne podlegają nadzorowi Starosty. Spółka powinna być finansowana ze składek członków. Może także korzystać z pomocy Państwa oraz jednostek samorządy terytorialnego, w formie dotacji.
Spółka Wodna Gminy Doruchów została utworzona przez rolników z terenu Gminy.
W sprawach dotyczących wymiaru składki członkowskiej i sposobu jej wyliczenia należy kontaktować się pod nr tel. 607 470 832 podanym na nakazach płatniczych datków melioracyjnych lub z Przewodniczącym Zarządu Spółki Panem Piotrem Kupczykiem (tel.695 176 160).
Wójt Gminy Doruchów /-/ Urszula Kowalińska
 
Pytanie zadane dnia 2021-02-24 13:10:21, przez Kamil Kamiński
Proszę o odpowiedz czy starsze osoby i inwalidzi będą w przyszłości o ile dożyją mogli wejść do Przychodni i stomatologa po równi pochyłej . Te schody do przychodni strome to masakra ! nie zgodne to z wymogami unijnymi !! to dla młodych tylko . Proszę konsekwentne to rozpatrzeć i dokonać przebudowy tych schodów .Zamieszczę fotografie Przychodni w Czasie Ostrzeszowskim
 
Odpowiedź udzielona dnia 2021-03-02 15:13:34
W odpowiedzi na pytanie dotyczące podjazdu do Przychodni w Doruchowie, uprzejmie informuję, że wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych i niepełnosprawnych tut. Urząd już w ubiegłym roku rozpoczął prace polegające na uregulowaniu spraw własności gruntu przy ośrodku.
Przygotowano projekt na zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Zdrowia w Doruchowie, w ramach, którego planuje się: przebudowę placu, wykonanie miejsc parkingowych, zagospodarowanie zielenią, montaż oświetlenia solarnego oraz wejść do ośrodka a także budowę podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami.
Urząd Gminy w Doruchowie w ramach pozyskania dodatkowych środków na ten cel złożył wniosek o jego dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach projektu „Pięknieje wieś”.
Mamy nadzieję, że problem dostępności do przychodni, na który mieszkańcy gminy już od kilkudziesięciu lat zwracali uwagę, poprzez realizację w/w inwestycji w końcu uda się rozwiązać.
/-/Wójt Gminy Doruchów Urszula Kowalińska
 
Pytanie zadane dnia 2021-01-12 10:58:35, przez Rafal
Dzień dobry, wszystkiego dobrego w Nowym roku.
Mam pytanie odnośnie przewozu piasku -żwir z kopalni odkrywkowej w Tokarzewie ,kto wyraził zgode na transport tego tonażu ulicami Gminymi i niszczenia nich przeładowanymi samochodami.
Prosze sprawdzic stan drogi Godzientowy-Doruchów ul.Rolna ,dywanik asfaltowy na tym odcinku bedzie za chwile do kapitalnego remontu .Czy właściciel kopalni dołoży sie do budowy nowego asfaldu? Pozatym jest bardzo uciążliwy dla mieszkancow tej drogi .Jest szanasa na postawienie znakow zakazu poruszania sie samochodow po wyżej 8t z wyłączeniem oczywiście rolników którzy maja tam pola .pozdrawam Prosze o rychłe zainteresowanie sie ta sprawą 🙂
 
Odpowiedź udzielona dnia 2021-03-02 15:11:40
Uprzejmie informujemy, że koncesję na wydobywanie surowców, typu jak wapienie, dolomity czy piaski i żwiry, które nie znajdują się pod ścisłą kontrolą państwa wydaje właściwy starosta.
Natomiast nikt nie wydaje zgody na transport żwiru, w tym również na transport który odbywa się po drogach na terenie gminy Doruchów.
Przedsiębiorcy użytkujący kopalnie odkrywkowe w miejscowości Tokarzew i Godziętowy mogą korzystać z dróg zgodnie z przepisami ruchu drogowego tak jak pozostali uczestnicy. Obowiązujące przepisy prawa nie dają możliwości Urzędowi Gminy w Doruchowie kontroli wagi przewożonego kruszywa jak i karania kierowców za przeładowany tonaż.
Takie kompetencje posiada Policja i wszelkie podejrzenia naruszenia przepisów ruchu drogowego powinny być tam zgłaszane. Przedsiębiorcy posiadający samochody ciężarowe płacą podatek od środków transportu i nie mają obowiązku partycypować w remontach dróg. Mogliby to zrobić dobrowolnie przekazując pieniądze na ten cel w formie darowizny, jednakże do tej pory nikt tego nie uczynił.
Ustawienie znaku ograniczającego tonaż na drodze gminnej Doruchów - Godziętowy mogłoby spowodować utrudniony lub wręcz niemożliwy dojazd do posesji położonych w miejscowości Godziętowy np. : z materiałami budowlanymi lub płodami rolnymi.
Również mogłoby to uniemożliwić przedsiębiorcom mającym siedziby w miejscowości Godziętowy prowadzenie działalności gospodarczej.
Gmina Doruchów dostrzegając przedstawiony przez Pana problem wysłała pisma do właścicieli kopalni żwiru z prośbą o przestrzeganie dopuszczalnego tonażu przewożonego kruszywa oraz poinformowała, że jeśli nic się w tym zakresie nie zmieni to powiadomi Komendę Policji w Ostrzeszowie, celem częstszych kontroli.
/-/Wójt Gminy Doruchów Urszula Kowalińska
 
Pytanie zadane dnia 2020-10-10 10:59:41, przez Kamil Witwicki
Dlaczego siłownia na terenie hali sportowej jest zamknięta ? Jest wielu chętnych na korzystanie z niej ale jest uniemożliwione.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2020-10-12 15:54:45
W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące zamknięcia siłowni, informujemy, że taka decyzja została podjęta zgodnie z rządowymi wytycznymi obowiązującymi od 12.03.2020 w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce. Jeżeli nie pogorszy się sytuacja związana z COVID-19, planujemy ponowne otwarcie siłowni w miesiącu listopad.
/-/Wójt Gminy Doruchów Urszula Kowalińska
 
Pytanie zadane dnia 2020-07-14 17:31:08, przez Aleksandra O.
Kiedy w Doruchowie zostanie wkoncu otwarty plac zabaw na terenie szkoły?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2020-07-24 14:03:09
Uprzejmie informujemy, że place zabaw zostały zamknięte z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i opiekunów w czasie epidemii. Aktualnie stworzono nowy regulamin korzystania z placu zabaw, w związku z czym plac zabaw na terenie szkoły został otwarty z dniem 17.07.2020r. Obiekt jest otwarty w godzinach od 8:00 do 20:00.
/-/ Wójt Gminy Doruchów Urszula Kowalińska
 
Pytanie zadane dnia 2020-07-14 21:07:30, przez Weronika Sabatowska
Dzień dobry, czy jest monitorowany porządek na przystankach PKS na terenie naszej gminy? Niestety zauważyłam tam(na kilku, nie jednym) wiele śmieci, a siedzenia są bardzo brudne.
Z góry dziękuję za odpowiedź,
Pozdrawiam.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2020-07-24 14:01:20
Uprzejmie informujemy, że pracownicy Urzędu wykaszają teren przy przystankach oraz dbają o czystość. Od momentu zamknięcia szkół przystanki nie są użytkowane przez młodzież w celu skorzystania z transportu publicznego. Niestety zauważamy inne wykorzystanie przystanków, które powoduje, że pozostaje duży nieporządek w szczególności po weekendach. Wszelkie akty wandalizmu prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy.
/-/ Wójt Gminy Doruchów Urszula Kowalińska
 
Pytanie zadane dnia 2020-05-14 21:05:48, przez Monika Sroczyńska
Dzień dobry. Czy w trakcie remontu drogi biegnącej z Doruchowa do Kępna będzie również kontynuowana budowa chodnika???? Obecnie chodnik kończy się przy przydrożnej kapliczce.Jego budowa znacznie przyczyniłaby się do poprawy bezpieczeństwa poruszających się po drodze rowerzystów ( zwłaszcza dzieci).
 
Odpowiedź udzielona dnia 2020-05-15 14:56:15
Dzień dobry,
dokumentacja techniczna dotycząca remontu drogi Doruchów - Kępno znajduje się w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie.Realizacją zadania będzie się zajmował Powiat Ostrzeszowski.
W związku z tym, pytania dotyczące zakresu remontu należy kierować bezpośrednio do Powiatu Ostrzeszowskiego, który jest właścicielem tego odcinka drogi.
/-/ Zastępca Wójta Gminy Sławomir Jędrzejewski
 
Pytanie zadane dnia 2020-02-08 13:39:29, przez Jan Nowak
Witam ile koszy należy się rodzinie 6 osobowej bo z tego co wiem to 1 duży 240l i 1 mały 120l Byłem w urzędzie i pracownik nie udzielił mi odpowiedniej informacji. Jak to jest możliwe że płacąc za 6 osób mam taki sam kosz jak sąsiadka mieszkająca sama
 
Odpowiedź udzielona dnia 2020-03-09 11:00:14
Uprzejmie informuje, że rodzina 6-cio osobowa powinna otrzymać:

- 240l pojemnik na zmieszane odpady komunalne

- 240l pojemnik na plastiki i metale

- 120l pojemnik na szkoło

- 120l pojemnik na odpady BIO

Ponadto niebieski worek na papier można pobrać w Urzędzie Gminy.

Jeśli w Państwa gospodarstwie domowym brakuje jakiegoś kosza prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy.
/-/ Wójt Gminy Doruchów Urszula Kowalińska
 
Pytanie zadane dnia 2020-02-18 14:42:43
Witam,

Mam pytanie i jednocześnie prośbę,dotyczącą Sesji Rady Gminy w Doruchowie. Czy istnieje możliwość polepszenia nagłośnienie lub jego całkowitego wymienia? Niestety nagrywanie sesji w tym momencie mija się z celem, ponieważ poza Panią Przewodniczącą Rady prawie nikogo nie słychać. Z tego co przedstawia Pani Wójt słychać tylko numery uchwał i to jeszcze niewyraźnie. Transmisja sesji, miała służyć mieszkańcom, a tak naprawdę dalej nic nie wiadomo.
Jeśli ktoś ogląda sesje to po to, aby się czegoś dowiedzieć a nie domyślać. Myślę również, że trzaskające filiżanki od kawy, które niestety słychać doskonale, są również rzeczą niepotrzebną. Można wyznaczyć 15 minutową przerwę kawową w której na jednym stoliku będą filiżanki, będzie można podejść, nie przeszkadzając nikomu. Proponuję żeby obejrzeć jednak inne sesje pobliskich miast i gmin i wyciągnąć wnioski. Butelka wody to jest jedyny atrybut który towarzyszy radnym i zaproszonym gościom, tylko otwarcie jej nikomu nie przeszkadza i nie wnosi i tak nie małego już hałasu i rozgardiaszu. Byłoby miło gdyby ktoś pomyślał nad tymi dwoma tematami, uprzyjemni to z pewnością oglądanie.
Dziękuje
 
Odpowiedź udzielona dnia 2020-02-24 09:27:16
Dzień dobry, bardzo dziękuję za przesłane uwagi. Cenię każdą radę mającą na celu usprawnienie pracy oraz poprawę wykonywanych zadań. Zgodnie z sugestią obejrzałam, kilka sesji. Sądzę, że największy problem polega na tym, że większość mówców nie wypowiada się do mikrofonu, w związku z tym będziemy prosić i zwracać większą uwagę, aby każdy wypowiadał się do mikrofonu. Wymiana nagłośnienia jest niemożliwa ze względu na koszty. Przerwy podczas sesji są zarządzane, gdy jest wiele punktów obrad, wyznaczanie przerwy na kawę niepotrzebnie wydłużyłoby obrady, jednak pochylimy się nad tym tematem w celu maksymalnego wyeliminowania niepotrzebnych trzasków filiżanek.

Wójt Gminy Doruchów /-/ Urszula Kowalińska
 
Pytanie zadane dnia 2019-07-10 16:11:23, przez Marian
Szanowna Pani Wójt, dlaczego gospodarstwo posiadające kilku domowników ponosi większe koszty gospodarowania odpadów, niż gospodarstwo jedno osobowe? Liczba koszy jest identyczna w obu przypadkach a cenna różna.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2019-07-25 14:27:20
Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozwoliła gminom dokonanie wyboru jednej z trzech metod obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami. Jednoznacznie określiła, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn:
1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub
2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub
3) powierzchni lokalu mieszkalnego
– oraz jednostkowej stawki tej opłaty.
W związku z tym opłata naliczana jest od każdego mieszkańca, a nie od pojemności pojemnika, czyli wszyscy płacimy tą samą stawkę.
Gmina zgodnie z przepisami dokonała wyboru ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkującą daną nieruchomość i dlatego została ustalona jednostkowa stawka dla jednej osoby.
Przyznając jednej osobie komplet pojemników, należy zwrócić uwagę, że nagromadzone przez nią odpady nie zapełniają pojemników w 100 % - osoby te płacą za odebranie i zagospodarowanie mniejszej ilości odpadów niż pojemność pojemnika. Domaganie się od firmy obsługującej naszą gminę zaopatrywania posesji zamieszkałej przez jedną osobę w mniejsze pojemniki (np. 40 czy 50 l) byłoby dodatkowym kosztem odbierania odpadów. Dodatkowym aspektem, który należałoby wziąć pod uwagę jest fakt, że w handlu dostępne są pojemniki o standardowych pojemnościach.
/-/ Wójt Gminy Doruchów Urszula Kowalińska
 
Pytanie zadane dnia 2019-06-13 22:41:36, przez Jacek
Witam Panią czy jest może w planach rozbudowa sieci światłowodowej w centrum Doruchowa?Jak to tak moze być ze mniejsze miejscowości gminy posiadają takową technologie a w samym centrum tego brak
 
Odpowiedź udzielona dnia 2019-07-05 15:27:15
Po przeprowadzeniu rozeznania, uprzejmie informujemy, że firma INEA czyni starania i ma w planach budowę sieci światłowodowej (TV, internet, telefon) na terenie miejscowości Doruchów.
/-/ Wójt Gminy Doruchów Urszula Kowalińska
 
Pytanie zadane dnia 2019-05-21 17:31:01, przez deli
Witam,buduję dom gdzie planuje zamontowac biologiczną oczyszczalnię ścieków,moje pytanie jest takie:czy w tej gminie jest możliwe dofinansowanie na taką oczyszcalnię?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2019-06-06 09:09:06
Gmina Doruchów dofinansowuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków kwotą 2000 zł. Uzyskanie dofinansowania jest możliwe tylko dla terenów gdzie nie ma istniejącej kanalizacji lub nie jest przewidziana budowa kanalizacji w przyszłości.
Informujemy, że pula środków zabezpieczonych w budżecie Gminy na ten cel nie jest wykorzystana. W związku z powyższym zapraszamy do złożenia wniosku.

Wniosek wraz z regulaminem jest dostępny pod adresem: http://bip.doruchow.pl/?c=900.
/-/ Wójt Gminy Doruchów Urszula Kowalińska
 
Pytanie zadane dnia 2019-03-27 09:07:14, przez Stiv
Witam, ponawiam pytanie co z oświetleniem siłowni obok GOK ? Dlaczego nie postawicie tam latarni ?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2019-04-02 14:23:34
Uprzejmie informuję, że zewnętrzna siłownia obok Gminnego Ośrodka Kultury będzie doświetlona z budynku GOK po zakończeniu modernizacji obiektu.
/-/ Dyrektor GOK w Doruchowie Ryszard Mazur
 
Pytanie zadane dnia 2019-02-07 14:37:15, przez Lechosław Korzonek
Witam.
Czy wie Pani może jak wygląda stan drogi Morawin-Plugawice(droga biegnąca przez las) a przy tym jedyna droga dojazdowa do mojej posesji. W tym okresie gdy śniegi się topią, deszcz pada, droga jest kompletnie nie przejezdna. Dziura na dziurze.. już nawet nie jestem w stanie ich ominąć. Droga jest w katastroficznym stanie. Zachęcam do przejażdżki oto ta drogą. Mam nadzieje ,że zosatnie coś w tym kierunku zmienione. Wystarczyłoby trochę szlaki i już byłoby lepiej.
Z góry dziekuje za jakiekolwiek działania w tym kierunku.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2019-03-07 09:08:23
W odpowiedzi na zapytanie uprzejmie informuję, że w miesiącu kwietniu br. nawierzchnia drogi Morawin - Plugawice przewidziana jest do profilowania równiarką. Ponadto w uzgodnieniu z Sołtysem Sołectwa Skarydzew zostanie skierowany na przedmiotową drogę zestaw żużla paleniskowego.
W 2018 roku w ramach środków finansowych funduszu sołeckiego została wykonana dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Morawin - Plugawice z nawierzchni gruntowej na bitumiczną. Termin wykonania powyższej inwestycji uzależniony będzie od możliwości finansowych budżetu Gminy oraz dofinansowania budowy drogi z środków zewnętrznych.
/-/ Wójt Gminy Doruchów Urszula Kowalińska
 
Pytanie zadane dnia 2018-12-29 12:37:21, przez Mm
Bardzo proszę o wymianę oświetlenia przy przejściach dla pieszych. Obecne oświetlenie nie spełnia wymogów. Oprawy oswietleniowe typu sodowe powinny być zastąpione oprawami Led barwy światła 4000k. Kto jest odpowiedzialny za oswietlenie takich przejść?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2019-01-11 14:56:15
Pytanie zostało skierowane do właściciela opraw oświetleniowych na terenie Gminy Doruchów, Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu. Po Otrzymaniu odpowiedzi zostanie ona zamieszczona na portalu Gminy.

09.08.2019
Odpowiedź spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu można przeczytać na stronie internetowej gminy. Link: http://www.doruchow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=135&dzialy=135&akcja=artykul&artykul=1608
/-/ Wójt Gminy Doruchów Urszula Kowalińska
 
Pytanie zadane dnia 2018-12-07 21:42:20, przez J.H
Czy jest mozliwosc postawienia swiatel od kepna grabowa i ostrzeszowa? Jest niebezpiecznie Kto ma obowiazek sprawdzic mieszkancow jaki kosz na smieci posiadaja, wiekszosc mieszkancow ma duze a w domu sa 2 osoby? I jeszcze jedno pytanie czy jest mozliwosc spisywania licznikow wody co dwa miesiace i placenia ich. Tak ma grabow
 
Odpowiedź udzielona dnia 2018-12-28 11:52:57
W odpowiedzi na zapytanie uprzejmie informuję, że droga nr 450 Kalisz-Opatów / wlot do Doruchowa od strony Grabowa nad Prosną / posiada kategorię drogi wojewódzkiej i jest w zarządzie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim, natomiast droga nr 5599 Kępno – Doruchów / wlot do Doruchowa od strony Kępna / posiada kategorię drogi powiatowej i jest w zarządzie Starostwa Powiatowego w Kępnie i droga nr 5556 P Ostrzeszów Doruchów / wlot do Doruchowa od strony Ostrzeszowa / posiada kategorię drogi powiatowej i jest w zarządzie Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie. Do powyższych instytucji powinny być kierowane zapytania w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto informujemy, ze wielkość pojemnika na odpady jest uzależniona od ilości osób wykazanych w  deklaracji za gospodarowanie odpadami.

W chwili obecnej na terenie Gminy Doruchów obowiązuje system w którym wodomierze spisywane są raz w roku w miesiącu czerwcu. Ponadto są wystawiane dwukrotnie zaliczki w miesiącach listopad/grudzień i marzec/kwiecień na poczet zużytej wody. Przejście na system odczytów wodomierzy i fakturowania co 2 miesiące mogłoby spowodować wzrost kosztów utrzymania wodociągów a co za tym idzie podniesienie ceny za zużytą wodę i odprowadzanie ścieki.
/-/ Wójt Gminy Doruchów Urszula Kowalińska
 
Pytanie zadane dnia 2018-04-28 15:43:10, przez Doruchowianin
Szanowny Panie Wójcie, dlaczego Gmina Doruchów jako chyba jedyna w powiecie nie ma atrakcji w postaci festynów na majówkę ?
Czy Pan Dyrektor GOK-u otrzymuje pensje za ciepła posadę od 8 do 15 ?
Czy czas na zmianę owego Dyrektora? W Doruchowie od dożynek w parku nie była zorganizowana żadna impreza a przecież są na to środki.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2018-05-07 13:54:56
W odpowiedzi na zapytanie informuję, iż ze względu na częste załamania pogody oraz małą frekwencję mieszkańców w maju, nie są planowane imprezy plenerowe. Ponadto informuję, że w związku ze Świętem Uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyła się akademia okolicznościowa w wykonaniu uczniów szkoły, a 3 maja odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny. Planowane imprezy w Doruchowie w tym roku to 3 czerwca Dzień Dziecka, Gminne zawody sportowo- pożarnicze 1 lipca, następnie 28 lipca festyn wakacyjny i 26 sierpnia dożynki, na które serdecznie zapraszam.
/-/ Wójt Gminy Doruchów Józef Wilkosz
 
Pytanie zadane dnia 2018-04-27 10:18:27, przez Marian
Witam, w którym miesiącu w roku 2018 będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych ?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2018-04-30 14:44:11
W odpowiedzi na Pana pytanie informuje, że planowany termin odbioru odpadów wielkogabarytowych to 17-24 września br.
/-/ Wójt Gminy Doruchów Józef Wilkosz
 

[ strona: 1 2 3 z 3 ] >> koniec
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Na własne konto
  • ZOO Olszowa
  • Związek Powiatów Polskich
  • Best Interreg
Gmina Doruchów,
ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: +48.627363221, fax: +48.627363240, email: ug@doruchow.pl, http://www.doruchow.pl
NIP: 514-02-55-435, Regon: 250855009
www.bip.doruchow.pl Skrytka EPUAP - /ugdoruchow/skrytka
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Subskrybcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x