img_1445 img_1457 img_1468g img_1491g img_1530g img_1533
BIP Gminy Doruchów     |     Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Pogoda     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     
Znajdujesz się w: Strona główna / Sport

Sport

 

             Gminny Ośrodek Kultury w Doruchowie

 • Utworzony został w 1984 roku, a jego pierwszą siedzibą był budynek mieszczący się w Parku na wyspie. /

 • /miejsce procesu kobiet podejrzanych o  czary (dziś znajduje się tam Kasandra)

 • I dyrektorem GOK-u był Janusz Dąbrowski

 • Od roku 1986 funkcję dyrektora Gok-u sprawuje Ryszard Mazur.

W 1985 roku GOK przejął obiekt od OSP Doruchów,który stał się jego kolejną siedzibą,od 1986r rozpoczęto modernizację przejętego budynku i dobudowę skrzydła południowego. Prace zakończono w roku 1990.

Ważniejsze zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Doruchowie:

 • Zespół Folklorystyczny "Doruchowianie",

 

 • Kabaret "EWG" (Eksportowy Wytwór  Gminny),

 • Izba Tradycji Ludowej (założona w 1994 roku),

 

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Doruchowie rozwija zainteresowania najmłodszych poprzez organizację różnorodnych konkursów np.:

 • Konkurs na najładniejszą stajenkę betlejemską,

 • Konkurs na najładniejszą kartkę wielkanocną,

 • Konkurs na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy.


 

         Biblioteka Publiczna

 

        W okresie międzywojennym działała też filia biblioteki w Ostrzeszowie. Była prowadzona przez Jadwigę Boruta (z domu Łuczak), która ukończyła kurs biblioteczny. Najpierw wypożyczalnia książek mieściła się w jej domu, a z chwilą otwarcia Domu Katolickiego na bibliotekę przeznaczono jedno pomieszczenie. Książki przywożono w specjalnych skrzyniach z Biblioteki Publicznej w Ostrzeszowie. Księgozbiór obejmował: beletrystykę, dział naukowy i przyrodniczy. Biblioteka miała stałych czytelników, szczególnie wśród kobiet i młodzieży. Wymiana książek była prowadzona systematycznie, o co dbała bibliotekarka i biblioteka macierzysta w Ostrzeszowie. Jedynie w sierpniu 1939 r. nie przywieziono kolejnej partii książek i to uratowało młodą bibliotekarkę przez aresztowaniem przez Niemców, gdyż książek w bibliotece nie było.

Po wojnie w 1948 r. bibliotekarka wznowiła swoją działalność w małych pomieszczeniach pałacu.

W 1955 r. ze względu na wzrost czytelnictwa bibliotekę przeniesiono do "białej szkoły". Księgozbiór obejmuje wszystkie najważniejsze działy, nawet literaturę dla dzieci, bibliotekarką jest wtedy Stefania Szalek.

Mimo trudności lokalowych biblioteka prowadzi odczyt, kąciki nowości itp. Gdy w 1982 r. w pałacu przeprowadzono remont, biblioteka otrzymała pomieszczenia przeznaczone dodatkowo na czytelnię i dział dziecięcy. Zatrudnione zostały dwie osoby do zajmowania się czytelnictwem (H. Rybczyńska i A. Moczko). Księgozbiór w tym czasie powiększa się o dział podręczny (słowniki, encyklopedie, albumy itp.)

Biblioteka Publiczna Gminy w Doruchowie ma dwa niewątpliwe sukcesy, są to: spotkanie ze znanym pisarzem i podróżnikiem Arkadym Fidlerem oraz zajęcie I miejsca w 1985 r. w konkursie na najlepszą bibliotekę publiczną w województwie (na 58 bibliotek). Biblioteka przez cały okres swojej działalności dużą wagę przywiązuje do pracy z dziećmi i młodzieżą.

W Gminie Doruchów działa Biblioteka Publiczna z siedzibą w Doruchowie- księgozbiór 14 400 szt. oraz 556 czytelników, która posiada dwa punkty biblioteczne w Torzeńcu i Przytocznicy, poza tym prowadzi prenumeratę gazet i czasopism. Niestety, lata 90-te nie były łaskawe dla pracy biblioteki, pozostawiono tylko jeden etat bibliotekarki, co jest dużą przeszkodą w rozwijaniu szerokiej działalności w propagowaniu czytelnictwa, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Duży koszt zakupu nowości literackich powoduje starzenie się księgozbioru.

 


    LZS Doruchów

Ćwiczenia, we wszystkich cywilizacjach starożytnych i nowożytnych były najwyższym

miernikiem zdrowia fizycznego danego narodu. Regułę taką znały i ceniły narody małe i duże. W Polsce rycerstwo, a następnie szlachta, regularnie ćwiczyło szermierkę i jazdę konną, czego efektem była niezwyciężona kawaleria narodowa. Wielkiego wyczynu sprawności fizycznej, odwagi, i waleczności dokonała młodzież z naszego regionu pod Somosierrą pod dowództwem Kozietulskiego, gdzie trzon szwadronu stanowili: Doruchowscy, Belinowie, Stokowscy, Madalińscy, Olszowcy, i Niemojewscy.

Po upadku Powstania Styczniowego idea szerokiego udziału społeczeństwa w czynach wyzwoleńczych stała się myslą przewodnią patriotów polskich. Bardzo długo starano się o zgodę zaborców na utworzenie paramilitarnej organizacji młodzieżowej pod nazwą Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół". "Gniazdo Sokole" w Doruchowie powstało ok.1889r. i było filią Sokoła Ostrzeszów. Naczelnym zawołaniem Towarzystwa Gimnastycznego było "Razem młodzi przyjaciele". Uprawiano zbiorową gimnastykę, lekkoatletykę i w związku z nowymi osiągnięciami techniki-kolarstwo i piłkę siatkową.

Od 1909r. do "Sokoła’ przyjmowano również kobiety.

W 1908r. w Ostrzeszowie i równocześnie we wszystkich parafiach dekanatu powstało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, którego celem było przejecie zdań prześladowanego przez Niemców "Sokola".

Stowarzyszenie to objęło opieką młodzież po szkole ludowej w celu jej dokształcania w zakresie duchowym i fizycznym. Ćwiczenia gimnastyczne prowadzili członkowie "Sokoła", a przedstawiciele miejscowej inteligencji dokształcali młodzież z zakresu języka polskiego. Organizowano również przedstawienia teatralne.

Nie zachowały się materiały źródłowe z działalności tych organizacji, znaczna część zaginęła podczas okupacji niemieckiej, a działaczy już niestety nie ma. To, co tu zebrano, stanowi tylko część informacji z przekazu ustnego. W dwudziestoleciu do połowy lat 30- tych życie sportowe skupiało się wokół karczmy pana Pastusiaka, a po wybudowaniu w 1993 r. Domu Katolickiego i oddaniu część ogrodu kościelnego na boisko przez ks. Stanisława Kasprzaka, przeniosło się w rejon tegoż domu.

 

 

Sport po wyzwoleniu

Już w pierwszych dniach po wyzwoleniu miejscowi pasjonaci sportu rozpoczęli organizowanie lokalnych rozgrywek piłki siatkowej, jako kontynuacji tradycji międzynarodowej. Do pierwszych organizatorów należeli: Henryk Azierski, Franciszek Kłobuck, Florian Mak i Czesław Pietrasiak. Gdy w sąsiednich miejscowościach również powstały drużyny piłki siatkowej, rozpoczęto organizowanie systemu rozgrywek. Ze składek zawodników zakupiono piłkę i stroje sportowe. Na mecze wyjazdowe zawodnicy dojeżdżali rowerami. Korzystano z boiska szkolnego, gdyż od 1946 r. z terenów przy Domu Katolickim korzystała młodzież tam zrzeszona. Pierwszym znaczącym osiągnięciem drużyny było mistrzostwo powiatu kępińskiego zdobyte na turnieju w Kierznie w 1946 r. w składzie tej mistrzowskiej drużyny grali: Stanisław Pastusiak, Ignacy Małolepszy, Franciszek Choiński, Paweł Psarski, Czesław Pietrasiak i Ludwik Pietrasiak. W roku 1948 utworzono Zarząd LZS. W skład jego weszli: przewodniczący Florian Mak i gospodarz Franciszek Kramarczyk. Zawody rozgrywano na nowym boisku w paru. Uprawiano również biegi przełajowe i marsze na 10 km. Trasa biegów przełajowych – start na "Psiej Górce" (zabudowanie pana Ćwikły), przez Zalesie, z metą przy zabudowaniach pana Haska w Doruchowie.

Trasa marszów: start w parku, punkt zwrotny na Wygodzie Plugawskiej (dom pana Puchalskiego) i meta w parku doruchowskim.

Wszystkie LZS podlegały Komendzie Powiatowej Służby Polsce w Kępnie, z które później wyłoniono Radę Powiatową Ludowych Zespołów Sportowych.

Kolejnymi przewodniczącymi po Florianie Maku byli: Franciszek Kramarczyk, Bronisław Lepczyński, Stefan Chróścik, Ludwik Mikołajczyk, Józef Kubiak, Zdzisław Król, Marian Jokiel, Zenon Przygoda, Lech Kramarczyk, Zbigniew Łabuda, Andrzej Małolepszy, Krzysztof Dębek i Henryk Jagielski.

 

Wiodące dyscypliny sportowe

Taką dyscypliną była sprawnościowa jazda na motocyklu "Złoty Kask". Ze względu ma duże osiągnięcia w tej dyscyplinie sportowej Doruchów przez wiele lat był w czołówce. Nasza zawodniczka Halina Pigulska kilka razy w powiecie zdobyła I miejsce, a w mistrzostwach województwa poznańskiego dwukrotnie zajęła III miejsce. Była reprezentantką na mistrzostwach Polski. W archiwum LZS był 5 min. film dokumentalny z zawodów o "Złoty Kask", nakręcony przez Tadeusza Zimocha z TV Wrocław.

Jubileusz 25-lecia LZS Doruchów podsumowywał osiągnięcia sportowe oraz zbudowaną bazę sportową, na którą składał się duży stadion z boiskami do gry w piłkę nożną, siatkową i ręczną, pawilon sportowy, gdzie odbywały się zajęcia młodzieży szkolnej i treningi sekcji LZS. A były to:

 • sekcja piłki nożnej,

 • sekcja piłki siatkowej,

 • sekcja piłki ręcznej,

 • sekcja tenisa stołowego.

Wiodącą sekcją od chwili wybudowania stadionu była piłka nożna początkowo drużyna rozgrywała mecze w klasie "W" (tzw. "wiejska"), a od awansu w 1968 r. w klasie "C". Od sezonu 1971/72 graliśmy już w klasie "B", ale w sezonie 1978/79 nastąpił spadek do klasy "C". Gdy w sezonie 1989.90 OPZN w Kaliszu zlikwidował klasę "C", 25 drużyn – wśród nich LZS Doruchów – znalazło się znów w klasie "B". W sezonie 1995/96 wywalczyliśmy awans do klasy "A". W sezonie 2006/07 drużyna wywalczyła awans do klasy okręgowej.

Najlepsze wyniki drużyna piłkarska LZS Doruchów w rozgrywkach o Puchar Polski osiągnęła:

 • w sezonie piłkarskim 1992/93 – przejście do II rundy,

 • w sezonie 1993/94 zakwalifikowali się do III rundy,

 • w sezonie 1996.97 przejście do V rundy.

Drużyn LZS Doruchów jest zarejestrowana w Kaliskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej w latach 1976-1982 i 1987-2000. w okresach tych występowała w następujących klasach:

W klasie "A" – 5 sezonów,

W klasie "B" – 8sezonow,

W klasie "C" – 4 sezony,

W klasie "D" – 2 sezony.

Tak w dużym skrócie przedstawia się historia sportu w Doruchowie.

 

 

Ryszard Mazur
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Na własne konto
 • ZOO Olszowa
 • Związek Powiatów Polskich
 • Best Interreg
Gmina Doruchów,
ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: +48.627363221, fax: +48.627363240, email: ug@doruchow.pl, http://www.doruchow.pl
NIP: 514-02-55-435, Regon: 250855009
www.bip.doruchow.pl Skrytka EPUAP - /ugdoruchow/skrytka
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Subskrybcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x