img_1445 img_1457 img_1468g img_1491g img_1530g img_1533
BIP Gminy Doruchów     |     Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Pogoda     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     
Znajdujesz się w: Strona główna / ZZO Olszowa

ZZO Olszowa

 

 

- logo_zzoo_olszowa_-_inwestor_kepno.jpg

INWESTOR-KĘPNO SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

INWESTOR-KĘPNO Sp. z o. o. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 realizuje projekt pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego”. Całkowita wartość projektu wynosi 83 179 434,93 PLN. Poziom dotacji z Unii Europejskiej wynosi 73,10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w/w Projektu.

Celem głównym Projektu jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez:

 • zwiększenie stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów komunalnych;
 • modernizację, organizację i rekultywację składowisk odpadów komunalnych.

Cele szczegółowe Projektu obejmują:

 • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 13 gmin województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego poprzez intensyfikację działań edukacyjno - informacyjnych promujących właściwe postępowanie z odpadami i kształtujących postawy ekologiczne,
 • promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne,
 • zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących

w strumieniu odpadów komunalnych,

 • poprawę jakości systemu gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych,
 • zmniejszenie i wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,
 • zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów,
 • zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie,
 • wyeliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z eksploatacją składowisk, poprzez zamykanie i rekultywację składowisk po zakończeniu ich eksploatacji.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem 13 jednostek samorządu terytorialnego: Gminę Baranów, Gminę Bralin, Gminę Doruchów, Gminę Dziadowa Kłoda, Gminę Kępno, Gminę Łęka Opatowska, Gminę Międzybórz, Gminę Oleśnica, Miasto Oleśnica, Gminę Perzów, Gminę Rychtal, Gminę Syców oraz Gminę Trzcinica.

Przedmiotem inwestycji jest stworzenie systemu gospodarki odpadami na terenie 13 gmin będących udziałowcami Spółki poprzez:

 • budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów w miejscowości Olszowa,
 • budowę Punktu przeładunkowego odpadów wraz z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów w miejscowości Smolna,
 • rekultywację siedmiu gminnych składowisk odpadów komunalnych

w miejscowościach: Donaborów, Doruchów, Mianowice, Nowa Wieś Książęca, Smolna, Stradomia Dolna, Syców,

 • modernizację systemu selektywnej zbiórki odpadów,
 • realizację programów edukacji ekologicznej społeczeństwa oraz akcji informacyjno-promocyjnych.

Zaawansowanie prac w Projekcie:

 • 6 marca 2012 r. podpisano umowę z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu. Głównym zadaniem Inżyniera jest zarządzanie procesem inwestycyjnym.
 • 10 grudnia 2012 r. podpisano umowę z SKANSKA S.A. w Warszawie na roboty budowlane  dla etapu I budowy ZZO polegające na budowie placu dojrzewania kompostu w miejscowości Olszowa. Zakończenie robót planuje się na koniec czerwca bieżącego roku. 

- budowa_placu_dojrzewania_kompostu_styczen_2013.jpg

Budowa placu dojrzewania kompostu - styczeń 2013

- budowa_placu_dojrzewania_kompostu_maj_2013.jpg

Budowa placu dojrzewania kompostu - maj 2013

 • 4 stycznia  2013 r. podpisano umowę z ZEPPELIN POLSKA Sp. z o.o. w Kajetanach na dostawę ładowarki teleskopowej. Zakupiona ładowarka będzie jednym ze sprzętów  służących do obsługi zakładu.
 • 22 styczna 2013 r. podpisano umowę z  AGREX-ECO Sp. z o.o. w Warszawie na dostawę mobilnego przesiewacza bębnowego. Zakupiony sprzęt będzie w szczególności obsługiwał kompostownię odpadów.
 • 11 lutego 2013 r. podpisano umowę z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju - Jakub Michałowski z siedzibą w Poznaniu na organizację i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych – w tym wycieczek, lekcji edukacji ekologicznej oraz konkursów plastycznych i z wiedzy ekologicznej dla dzieci i młodzieży ze szkół położonych na terenie gmin będących udziałowcami INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o.
 • 15 lutego 2013 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem J.A.T. Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku na  roboty budowlane polegające na rekultywacji dwóch składowisk odpadów komunalnych w miejscowościach Stradomia Dolna i Doruchów. Na chwilę obecną prace na składowisku w Doruchowie zostały zakończone, natomiast w Stradomii Dolnej zaawansowanie prac jest na poziomie 95 %.

- skladowisko_odpadow_w_doruchowie__widok_przed_rekultywacja__styczen_2013.jpg

Składowisko odpadów w Doruchowie (widok przed rekultywacją) styczeń 2013

- skladowisko_w_doruchowie_czerwiec_2013.jpg

Składowisko odpadów w Doruchowie (widok po rekultywacji) czerwiec 2013

- skladowisko_odpadow_w_stradomi_dolnej__widok_przed_rekultywacja__dn._10.....jpg

Składowisko odpadów w Stradomi Dolnej (widok przed rekultywacją) styczeń 2013

- skladowisko_odpadow_w_stradomi_dolnej__widok_przed_rekultywacja__dn._16.....jpg

Składowisko odpadów w Stradomi Dolnej (widok w trackcie rekultywacji) maj 2013

 

 • 18 lutego 2013 r. podpisano umowę z Partner of Promotion Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i Talior&Baker – Partner of Promotion Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie na dostawę materiałów informacyjnych w zakresie edukacji ekologicznej i promocji projektu, które obejmują ulotki, broszury, torby lniane oraz długopisy.
 • 18 lutego 2013 r. podpisano umowę z  Entertainment Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na działania informacyjne w zakresie edukacji ekologicznej i promocji projektu polegające na opublikowaniu serii artykułów prasowych oraz spotów reklamowych, a także zamieszczeniu informacji o realizacji Projektu na stronach internetowych gmin będących udziałowcami INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o.
 • 15 marca 2013 r. nastąpiło otwarcie  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie przetargu ograniczonego na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów. W dniu 6 czerwca 2013 r. nastąpiło otwarcie 6 ofert spośród, których zostanie wyłoniony Wykonawca budowy ZZO.

 

 W następnych postępowaniach przetargowych zostaną wyłonieni Wykonawcy do:

 • rekultywacji składowisk w miejscowościach Donaborów, Mianowice, Nowa Wieś Książęca, Smolna i Syców, 
 • budowy Punktu przeładunkowego oraz punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów w miejscowości Smolna,
 • ostarczenia pozostałego sprzętu do ZZO w tym samochodów specjalistycznych do transportu odpadów pomiędzy punktem przeładunkowym a ZZO, samochodu do selektywnej zbiórki,
 • dostarczenie pojemników do ogólnodostępnej selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemników edukacyjnych (trójdzielnych, na leki, na baterie),
 • realizacji przebudowy drogi dojazdowej do ZZO.

 Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl

 Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 - logo_kepno.jpg

 

TO OD NAS ZALEŻY STAN ŚRODOWISKA! - do pobrania


 INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o. podpisała umowę

na budowę ZZO Olszowa - do pobrania


REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W DORUCHOWIE I STRADOMI DOLNEJ - do pobrania


EDUKACJA EKOLOGICZNA REALIZOWANA

PRZEZ INWESTOR-KĘPNO SP. Z O.O. - do pobrania


Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę

Zakładu Zagospodarowania Odpadów - do pobrania


KOLEJNE ETAPY MODERNIZACJI SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

W WIELKOPOLSCE ZA NAMI! - do pobrania


 Stradomia Dolna: kolejny etap rekultywacji składowiska odpadów

komunalnych - do pobrania


 Finał konkursu wiedzy ekologicznej już za nami!!!  - do pobrania


Laureaci konkursu ekologicznego nagrodzeni! - do pobrania

Łukasz Grzesik
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Na własne konto
 • ZOO Olszowa
 • Związek Powiatów Polskich
 • Best Interreg
Gmina Doruchów,
ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: +48.627363221, fax: +48.627363240, email: ug@doruchow.pl, http://www.doruchow.pl
NIP: 514-02-55-435, Regon: 250855009
www.bip.doruchow.pl Skrytka EPUAP - /ugdoruchow/skrytka
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Subskrybcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x