img_1445 img_1457 img_1468g img_1491g img_1530g img_1533
BIP Gminy Doruchów     |     Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Pogoda     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 FEAD

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Doruchowie realizuje kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa jest ograniczenie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących oraz realizacja działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc żywnościowa w ramach FEAD kierowana jest w szczególności do osób i rodzin o najniższych dochodach, osób starszych i niepełnosprawnych. W realizację tego zadania zaangażowane są  organizacje partnerskie i charytatywne: Caritas Polska, Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Polski Czerwony Krzyż, a także organizacje lokalne. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej oraz których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 1402  zł. dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 1056 zł. dla osoby w rodzinie.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy żywnościowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Doruchowie informuje, że od 01 sierpnia 2019r. odbywa się kwalifikowanie osób do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2019 poprzez wydawanie skierowań osobom, które będą chciały skorzystać z tej formy wsparcia. Skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej wydawane są przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 62 731 56 76.

 

- gops_pkps.png

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. Działania te mają na celu włączenie społeczne osób uczestniczących w  programie. Są to m.in. warsztaty kulinarne, dietetyczne, edukacji ekonomicznej, grupy wsparcia, zajęcia aktywizujące zmierzające do wyjścia z ubóstwa. Na naszym terenie prowadzone były warsztaty zdrowego żywienia oraz edukacji ekonomicznej.

ilość spotkań 2

Ilość osób- zdrowe żywienie 17

Ilość osób-edukacja ekonomiczna 17

Podprogram 2020 trwał od listopada 2020r  do października 2021r.

Ilość i wartość wydanej żywności oraz ilość osób w zarządzie  PKPS/GOPS  Doruchów  w tym okresie.

ZG PKPS Doruchów

ilość wydanej żywności: 14,93182

wartość wyd. żywności zł: 74,934

ilość osób, które  otrzymały żywność: 318

 

Poniższy link obrazuje całą działalność PKPS

http://pkps.kalisz.pl/#:~:text=Zarz%C4%85d%20PKPS/%20GOPS,os%C3%B3b%2Dedukacja%20ekonom.

W grudniu br. rozpoczyna się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

Kwota kryterium dochodowego w POPŻ wynosi 1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby chętne zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Doruchowie pokój nr 3 lub 5 oraz kontakt telefoniczny 62 736-32-37 i 62 736 32 55.

Zmiana wytycznych - kryterium dochodowe

Maria Cieśla
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Na własne konto
  • ZOO Olszowa
  • Związek Powiatów Polskich
  • Best Interreg
Gmina Doruchów,
ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: +48.627363221, fax: +48.627363240, email: ug@doruchow.pl, http://www.doruchow.pl
NIP: 514-02-55-435, Regon: 250855009
www.bip.doruchow.pl Skrytka EPUAP - /ugdoruchow/skrytka
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Subskrybcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x